Verantwoordelijkheid

Samenwerking

Zelfstandigheid

Effectiviteit

Reflectie

Welkom bij De Windroos

Op daltonschool De Windroos coachen we kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandige leerlingen. Want de wereld van nu vraagt om zelfbewuste mensen, die weten wat ze willen en kunnen. Daarom ontdekken de kinderen iedere dag opnieuw waar ze goed in zijn. Samen met anderen werken ze aan hun leerdoelen en vullen elkaar aan vanuit hun eigen, unieke vaardigheden. Zo ervaren onze leerlingen al op jonge leeftijd de kracht van samenwerken.

Samen ontdekken en leren

Wij geven kinderen de verantwoordelijkheid die past bij hun leeftijd en individuele mogelijkheden. Het resultaat? Enthousiaste en gemotiveerde leerlingen, die genieten van samen ontdekken en leren. Dat is waar wij als team voor gaan.

Daltononderwijs

Bij de start van de Windroos, zes jaar geleden, hebben wij gekozen voor daltononderwijs. Deze onderwijsmethode is in 1919 uitgedacht door de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Zij vond dat de basisschool een sociaal laboratorium moet zijn, waar kinderen al experimenterend leren. Sindsdien heeft het daltononderwijs zich ontwikkeld tot een succesvolle onderwijsmethode. Leerlingen ervaren op De Windroos in alles wat we zeggen én doen de volgende waarden: 

In het voorjaar heeft de Nederlandse Dalton Vereniging onze school bezocht. Wij zijn nu een gecertificeerde Daltonschool.

Dalton Kindcentrum

Samen met Kinderopvang Kind en Co werken we aan een Dalton Kindcentrum, waar we kinderen van 0 tot 12 jaar een veilige plek bieden, waarbinnen ze ontdekken, in eigen tempo groeien, plezier hebben en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Samen creëren we op één locatie een sfeervolle plek, waar ieder kind zich gezien en gehoord voelt. 

De Parels van De Windroos

Overal in de school zien kinderen de Daltonboom, waarin de vijf kernwaarden van het onderwijs op vrolijke kaartjes te lezen zijn. Dit vergroot de herkenbaarheid van onze vijf kernwaarden. 

Met behulp van de Kanjertraining leren we kinderen respectvol om te gaan met zichzelf, elkaar en de school.

Kinderen krijgen op De Windroos vanaf groep 1 tot en met groep 8 Engelse les. We besteden vooral aandacht aan Engels spreken en verstaan.  

Bij wereldoriëntatie bieden we de leerlingen thematisch onderwijs, waarin we meerdere vakken laten terugkomen. 

​​​​​​Lokale kunstenaars en artiesten uit de buurt verzorgen vier keer per jaar creatieve vakken voor alle leerlingen van De Windroos. Kinderen maken een keuze uit muziek, dans, drama en beeldende vorming.

Naast het schoolgebouw kunnen leerlingen werken in de moestuin. In groep 6 hebben de kinderen een jaar lang de verantwoordelijkheid voor een eigen stukje moestuin. 

We stimuleren kinderen tot bewegen door drie keer per week in de schoolpauzes sport- en bewegingsactiviteiten aan te bieden. Hiervoor huren we professionals in van de organisatie Kids Aktief. Spelenderwijs maken kinderen kennis met verschillende sporten en activiteiten, waardoor zij hun interesses, talenten en vaardigheden ontdekken en ontwikkelen. 

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig of De Windroos een passende school is voor uw kind? Bel of mail ons en we nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.