Daltononderwijs

Daltononderwijs is - net als onze leerlingen en leerkrachten - altijd in ontwikkeling. Maar iedere vernieuwing moet passen bij de vijf kernwaarden die de basis vormen van het daltononderwijs. Een onderwijsstroming die de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst in 1922 introduceerde. 

Het fundament

Helen Parkhurst vond dat de maatschappij mensen nodig heeft zonder vrees. Ieder mens is in staat verantwoordelijkheid te nemen in de samenleving. Zelfvertrouwen en moed zijn nodig om bij te kunnen dragen aan een democratische wereld. 

In 1904 startte Helen Parkhurst op een eenmansschooltje in Waterville, Wisconsin, waar zij zich al verzette tegen het klassikale onderwijs dat zij zelf had gehad. Op deze school begon haar zoektocht naar onderwijs dat leerlingen ‘echte ervaringen’ oplevert. 

Kenmerkend voor het daltonderwijs is dat het geen starre methode is. Leerkrachten blijven experimenteren om leerlingen te stimuleren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leren. En dat in een vrijheid, die past bij hun leeftijd en mogelijkheden. Deze onderwijsvisie is in de 21e eeuw nog steeds actueel en vernieuwend. 

Het daltononderwijs is gebaseerd op vijf kernwaarden. Leerlingen ervaren op De Windroos in alles wat we zeggen én doen deze kernwaarden: 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Ieder mens is in staat om verantwoordelijkheid te dragen. Daarom hebben wij vertrouwen in ieder kind. Dit vertrouwen en de veilige sfeer op school maken dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het ene kind kan meer vrijheid en verantwoordelijkheid aan dan de ander. Hiervoor gebruiken we het beeld van een ballon. Kun je meer vrijheid en verantwoordelijkheid aan, dan is jouw ballon (vrije ruimte) iets groter dan bij een ander kind (meer begeleiding). Deze vrijheid binnen kaders noemen we ook wel vrijheid in gebondenheid. 

Samenwerking

Een mens is niets zonder een ander. Van een ander kun je leren. Door samenwerking ontdekken kinderen wie ze zijn, welke talenten en kwaliteiten ze hebben en hoe een ander een aanvulling kan zijn op die talenten en kwaliteiten. Samen ontdekken de leerlingen meer en presteren ze beter. Daarom heeft ieder kind een maatje in de klas, waarmee hij of zij tijdens bepaalde lessen of periodes samen optrekt. 

Zelfstandigheid

Kinderen krijgen plezier in leren als ze leren zelfstandig om te gaan met taken en activiteiten. Zelfstandigheid vergroot hun gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan het plezier dat onze leerlingen beleven bij ons op school. Door zelfstandig te leren nadenken, leren kinderen beslissingen nemen en een eigen mening te vormen. Dit is van onschatbare waarde om als mens te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige samenleving.

Effectiviteit en doelmatigheid

Daltononderwijs wil tijd, menskracht en middelen effectief inzetten. Door te werken met doelen begrijpen kinderen waar zij naar toe werken. Door dit effectief te doen ervaren leerlingen voldoening én ruimte en tijd om nog meer te leren en te ontdekken.

Reflectie

Leerlingen leren kritisch kijken naar hun werk, gedrag en handelen. Als kinderen dit leren, komen ze regelmatig tot nieuwe inzichten over henzelf, hun werk en hun omgeving. Dit helpt hen om hun omgeving steeds beter te leren kennen, te ontdekken wat belangrijk is, nieuwe ervaringen op te doen en deskundiger te worden.  Kinderen groeien, worden vindingrijker en leren te genieten van zichzelf, anderen en datgene wat zij presteren.  

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij deze vijf kernwaarden toepassen in ons onderwijs? Bel of mail ons en we nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.