Duurzaamheid

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. We vinden het belangrijk dat kinderen
opgroeien in een groene leefomgeving en dat kinderen leren dat onze leefstijl invloed heeft
op de omgeving en de aarde waarop we leven.
We leren kinderen vanaf de kleuters dat we samen verantwoordelijk zijn voor onze
leefomgeving op de volgende manieren:
● We scheiden ons afval: GFT, plastic, papier en restafval, en zorgen ervoor dat
rondom de school en het Tiny Forest zwerfafval verwijderd wordt.
● Kinderen ervaren hoe groente en fruit groeien in de moestuin, elke groep verzorgt
een deel van de moestuin onder begeleiding van moestuinouders.
● We zien hoe bomen en struiken groeien in het in 2021 geplante Tiny Forest. Wij zijn
samen met een aantal partners verantwoordelijk voor het klein onderhoud in en rond
het Tiny Forest. Hier geven we ook buitenlessen.
● We maken plannen voor het vergroenen van ons schoolplein: meer groen waarin
veel te ontdekken is en minder tegels. De leerlingenraad is betrokken bij deze
plannen.
● Het bestuur van KPO Antonius heeft in 2022 zonnepanelen geplaatst op ons schooldak. Zo wekken wij onze eigen electriciteit op.