Samenwerking

Een mens is niets zonder een ander. Van een ander kun je leren. Door samenwerking ontdekken kinderen wie ze zijn, welke talenten en kwaliteiten ze hebben en hoe een ander een aanvulling kan zijn op die talenten en kwaliteiten. Samen ontdekken de leerlingen meer en presteren ze beter. Daarom heeft ieder kind een maatje in de klas, waarmee hij of zij tijdens bepaalde lessen of periodes samen optrekt.