Reflectie

Leerlingen leren kritisch kijken naar hun werk, gedrag en handelen. Als kinderen dit leren, komen ze regelmatig tot nieuwe inzichten over henzelf, hun werk en hun omgeving. Dit helpt hen om hun omgeving steeds beter te leren kennen, te ontdekken wat belangrijk is, nieuwe ervaringen op te doen en deskundiger te worden.  Kinderen groeien, worden vindingrijker en leren te genieten van zichzelf, anderen en datgene wat zij presteren.

Daltonboek

In ons Daltonboek hebben we de ontwikkeling, de organisatie, en toekomstige ontwikkelingen van ons onderwijs beschreven.
Hieronder kunt u het Daltonboek uploaden.