Daltonschool in opleiding

De Windroos is sinds schooljaar 2016/2017 een daltonschool in opleiding. Vanaf dat moment hebben we vijf jaar de tijd gekregen om de vijf kernwaarden van het daltononderwijs een plek te geven in het onderwijs en in de manier van samenwerken met leerkrachten, de leerlingen én hun ouders. Schooljaar 2020/2021 verwachten we officieel het predicaat daltonschool te ontvangen. 

Scholing

Al onze leerkrachten hebben een diploma voor het daltononderwijs of zijn bezig met het behalen hiervan. Daarnaast volgen onze leerkrachten nascholing op teamniveau. Dit is belangrijk, omdat samenwerken en reflecteren– ook tussen de leerkrachten –wezenlijk zijn voor het daltononderwijs. De directeur en de locatiedirecteur nemen jaarlijks deel aan een daltontweedaagse, waar schooldirecteuren ideeën delen en elkaar inspireren. 

Nederlandse Daltonvereniging

De Windroos is lid van de Nederlandse Daltonvereniging en neemt deel aan hun regiobijeenkomsten. Onze leerkrachten delen er kennis en ervaringen met leerkrachten van andere daltonscholen uit de regio. Zo zorgen we dat we elkaar blijven inspireren met mooie ervaringen en effectieve manieren van onderwijs geven. 

De vijf kernwaarden

Alle inspanningen zijn erop gericht om de vijf kernwaarden van het daltononderwijs zichtbaar te maken in alles wat we zeggen én doen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze ontwikkeling tot daltonschool? Bel of mail ons voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.